Tips & Tricks: mystery visits

Voor een mystery visit is de voorbereiding het halve werk. Het is belangrijk dat je weet wat je precies gaat doen en waar je op moet letten. Hierbij een aantal do’s en dont’s! 

DO’S:

Hoe zorg je ervoor dat je een mystery visit onopvallend uitvoert?          

Case 1: Aanwezigheid van team registreren:
Observeer de contactpersoon eerst van een afstand

Tip 1: Doe alsof je iets leest op je telefoon of typt terwijl je een foto maakt en/of houd je telefoon dicht op je lichaam. Steek je armen dus niet uit zoals je normaal een foto zou maken.
Tip 2: De foto kan van voren worden gemaakt, maar zorg er dan wel voor dat de contactpersonen je niet in de gaten hebben. Als dat niet mogelijk is zonder op te vallen, maak de foto van het team/persoon dan vanaf de zijkant/achterkant. Zorg er wel voor dat het team nog is te identificeren als het juiste team (bijvoorbeeld door hun werkkleding).

Case 2: Gesprek met het team:
Tip 1: Lees voordat je in gesprek gaat goed de vragen door zodat je weet wat je moet vragen.
Tip 2: Zorg ervoor dat je wordt aangesproken door een contactpersoon (loop langzaam langs en kijk geïnteresseerd). Indien je niet wordt aangesproken, spreek dan zelf iemand aan. Probeer dit op een zo natuurlijk mogelijke manier te doen.
Tip 3: Tijdens het gesprek gebruik je je telefoon en de Roamler app niet.
Tip 4: Probeer je vragen zo natuurlijk mogelijk te stellen. Ga dus niet één voor één de vragen af. Probeer het contactpersoon het gesprek te laten leiden.
Tip 5: Toon interesse en luister heel goed. Je zult de informatie immers pas na afloop van het gesprek invoeren.

Case 3: Na het gesprek
Tip 1: Nu ga je de vragen beantwoorden. Dit doe je niet als je nog in de buurt van het contactpersoon bent. 
Tip 2: Probeer zo gedetailleerd mogelijk te zijn bij het beantwoorden van de vragen.

DONT’S: 

Wat je niet moet doen bij een mystery visit:

Jezelf kenbaar maken aan het contactpersoon. Voorbeelden: 
o ”Roamler” noemen of de app gebruiken
o Een lijstje afgaan (met gebruik van een telefoon of briefje)
o Zeggen dat je antwoorden nodig hebt of onderzoek doet
o Opvallend veel interesse tonen

Opvallend een foto maken. Voorbeelden:
o Contactpersoon kijkt in de camera
o In het zicht van de contactpersoon staan terwijl je een foto van ze maakt (indien je personeel op de foto zet, moet je aan de portretrechten regels denken. Denk aan taak level 1: ”Portretrechten onbekenden”)