Roamler Reply: Robert

De verantwoordelijkheid van een Roamler.

Om interessante (en betaalde) opdrachten te kunnen uitzetten heeft Roamler klanten nodig. Dat zijn de opdrachtgevers die ons tenslotte op pad sturen naar winkels en dergelijke. Roamler ontvangt van deze klanten een bedrag zodat wij Roamlers onze opdrachten uitbetaald kunnen krijgen. Daarvoor in ruil moet de klant natuurlijk een goed product terugkrijgen. En dat is precies onze verantwoordelijkheid.

Op de laatste meetup in Amsterdam heb ik uitgebreid met één van onze ‘collega’s’ gesproken over dit thema. Zij had precies dezelfde mentaliteit als ik, namelijk altijd je best doen om een opdracht zo serieus mogelijk uit te voeren. Omdat het Roamler-systeem een beetje verslavend werkt, bestaat de neiging om de opdrachten in een snel tempo achter elkaar uit te voeren. Je kunt dat zelfs beleven als een strijd tegen de klok, soms tegen het verkeer, en vaak tegen andere Roamlers. Dan ligt het snel afraffelen van de opdrachten op de loer. En daar moeten we zeer alert op zijn. Zeker als een betaalde opdracht wordt uitgevoerd, ben ik me altijd heel bewust van het feit dat de uiteindelijke opdrachtgever, de klant van Roamler dus, gebaat is bij de correcte informatie die wordt gevraagd. Daar wordt immers voor betaald. Daarom is het belangrijk altijd eerst heel goed de opdracht door te lezen zodat een helder beeld ontstaat van wat wordt gevraagd. Soms betekent dat op de letter nauwkeurig lezen, want dat kan het verschil uitmaken tussen goed- en afkeuring van de opdracht.

Met die informatie in het hoofd ga ik vervolgens de winkel in met de ambitie het beste voor de klant af te leveren. Dat betekent: Goed speurwerk doen, de tijd nemen, de vragen correct en duidelijk beantwoorden en een zo goed mogelijke foto maken. Alleen zo komt, naar mijn mening, betrouwbare informatie tot stand waar de oorspronkelijke opdrachtgever wat aan heeft.

Vaak wordt een opdracht afgesloten met de vraag of er nog verdere opmerkingen zijn.
Vroeger vulde ik daar bijna altijd “nee” in. Maar sinds de laatste meetup heb ik geleerd dat je hier waardevolle informatie in kwijt kunt. Zo kun je deze ruimte gebruiken om uit te leggen waarom het moeilijk was een bepaalde foto te maken. Ook leg ik hier nu vaak uit dat de locatie anders werd weergegeven dan de bedoeling was. Of ik leg de moeilijkheden uit waar ik tegenaan liep tijdens het uitvoeren van de opdracht. Maar ook wil ik hier nog wel eens een extra tip of aandachtspunt opschrijven waar de opdrachtgever mogelijk iets aan heeft.

Kortom: ‘meedenken met de klant’, daar gaat het om. Als dat een beetje de basishouding is/wordt tijdens het uitvoeren van een opdracht, wordt het werk als Roamler alleen maar leuker. Bovendien hebben we dan een mooie toekomst. Want alleen als Roamler betrouwbare en bruikbare informatie kan leveren, heeft het bedrijf zicht op een succesvolle toekomst.

Heel veel plezier met de ontdekkingstocht die Roamler heet!

Robert Bakker