Update versie 1.6.4

Er is een nieuwe versie van de app beschikbaar. Met deze nieuwe versie zijn we voorbereid om in de toekomst hogere kwaliteit foto’s in te kunnen sturen, wat een wens is van sommige opdrachtgevers. Met deze aanpassingen kunnen we op RoamlerHQ bijvoorbeeld aangeven dat een foto van een schap een minimale resolutie moet hebben. Op die manier is het voor Roamler en de opdrachtgever goed vast te stellen of een product daadwerkelijk op de foto staat.

Bij sommige opdrachten zullen we in de toekomst aangeven dat er een minimale resolutie voor een specifieke foto van de opdracht nodig is. Dat betekent ook dat je die opdrachten niet zal kunnen uitvoeren als de camera van je toestel niet aan de juiste resolutie voldoet.

Gemiddeld zijn de verstuurde foto’s via Roamler 250 kb. Geen grote hoeveelheid, zodat het versturen van de foto’s via Roamler niet veel van je databundel gebruikt. In de toekomst kan het dus dat sommige foto’s wat groter zullen zijn om te versturen. In de opdracht zullen we dat erbij zetten. Gemiddeld blijft de grootte van de verstuurde foto’s via Roamler 250 kb.